ม.หอการค้าฯ ผนึกม.ในกัมพูชา เสวนาวิชาการระดับโลก

ม.หอการค้าไทย ร่วมมือกับม.พระตระบอง ประเทศกัมพูชา เสวนาวิชาการระดับโลก หวังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ บริการทุกๆคณะ ทุกๆสาขาวิชาชีพทั่วโลก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(มกค.) ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรีและมหาวิทยาลัยพระตระบอง ประเทศกัมพูชา จัดงานเสวนาวิชาการระดับโลก “2016 ANPOR Annual Conference” ณ มหาวิทยาลัยพระตระบอง ประเทศกัมพูชา เมื่อเร็วๆนี้ โดยมี รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ประธานเครือข่าย ANPOR ระหว่างประเทศและหัวหน้าสาขาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มกค. ในฐานะประธานครือข่าย ANPOR ระหว่างประเทศ กล่าวว่า ANPOR เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยทรัพยากรมนุษย์ บุคคล องค์กร ความรู้ วิชาการ บริการ Read More

MOU with University of Battambang (UBB)

Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR) had signed Memorandum of Understanding with the University of Battambang (UBB) with the aims to increase collaboration, cooperation and interaction for the further promotion and understanding of public opinion research.

ANPOR Update 04 Feb 2014

First Annual Conference a Success ANPOR’s first annual conference, held in Seoul, South Korea, November 21- 23, 2013, was a great success. Approximately 300 participants representing at least 15 countries attended. More than 150 oral and poster presentations were made. Read More

ANPOR Update 23 Oct 2013

Preparing for the 1st Annual Conference Schedule almost complete; new events added The conference committee is currently working on the final version of the schedule for the conference. Around 130 abstracts were submitted. Participants from eleven countries have registered. If Read More