ม.หอการค้าไทย ร่วมมือกับม.พระตระบอง ประเทศกัมพูชา เสวนาวิชาการระดับโลก หวังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ บริการทุกๆคณะ ทุกๆสาขาวิชาชีพทั่วโลก

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(มกค.) ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรีและมหาวิทยาลัยพระตระบอง ประเทศกัมพูชา จัดงานเสวนาวิชาการระดับโลก “2016 ANPOR Annual Conference” ณ มหาวิทยาลัยพระตระบอง ประเทศกัมพูชา เมื่อเร็วๆนี้ โดยมี รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ประธานเครือข่าย ANPOR ระหว่างประเทศและหัวหน้าสาขาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มกค. ในฐานะประธานครือข่าย ANPOR ระหว่างประเทศ กล่าวว่า ANPOR เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยทรัพยากรมนุษย์ บุคคล องค์กร ความรู้ วิชาการ บริการ สวัสดิการ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ บริการทุกๆ คณะ ทุกๆสาขาวิชาชีพทั่วโลก

โดยองค์กร“ ANPOR” ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน จัดประชุมสัมมนา สร้างเวทีเพื่อรวบรวมทัศนคติ ซึ่งการจัดงาน “2016 ANPOR Annual Conference” ครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับจากนักวิชาทั่วโลกในการสร้างเวทีหรือสื่อกลางในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันกับนานาประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพระตระบอง สถานีที่ในการจัดงาน ยังเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศกัมพูชาติดอันดับ1ใน3ของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญความสามารถวิจัยด้านเกษตรกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์หรือปรับใช้กับประเทศไทยได้โดยตรง

“ด้านนักวิชาการไทยและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี ยังได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้กันอย่างมากมาย หลากหลายหัวข้อผลงานวิจัย ที่สำคัญการจัดงานในครั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมยืนไว้อาลัยและฉายพระราชกรณียกิจด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแผ่พระพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆให้นานาชาติได้รับรู้” ประธานเครือข่าย ANPOR ระหว่างประเทศ กล่าว

ทั้งนี้ ภายในงาน ได้มีการนำเสนอความคิด ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ส่วน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบที่1 คือ Pre Conference หรือการจัดประชุมล่วงหน้าแบบกึ่งทางการ แบบที่2 คือ การจัดประชุมความร่วมมือนานาชาติ และได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการระดับโลกจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลีใต้ เยอรมนีและไทย

source: http://www.komchadluek.net/news/edu-health/249944